Wymiana okien w starych budynkach

Gdy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rosły jak przysłowiowe grzyby po deszczu wielkie osiedla budynków wielorodzinnych, nikt wówczas prawdopodobnie nie myślał o stratach ciepła, jakie będą powodowane nie tylko nieszczelnymi oknami, ale również stosowaną wówczas technologią budowlaną z tak zwanej wielkiej płyty. W efekcie w bardzo krótkim czasie wznoszony były nawet kilkudziesięciolokalowe bloki, w którym mieszkania otrzymały tysiące ówczesnych mieszkańców naszego kraju. Niestety, po wielu latach, zmieniły się zarówno materiały budowlane jak i technologie wznoszenia budynków. W porównaniu z dzisiejszymi standardami budowania, tamtejsze zasady wydają się przede wszystkim nieekonomiczne z uwagi na brak zabezpieczeń przed ewidentnymi stratami ciepła. Stąd od kilku lat spółdzielnie mieszkaniowe podejmują się kosztownego zadnia docieplenia tychże budynków oraz wymiany stolarki okiennej. Współczesne okna wytwarzane są już z zastosowaniem obecnie obowiązujących norm w zakresie współczynnika przepuszczalności cieplnej, który w najlepszych rozwiązaniach kształtuje się na poziomie U=0,5. Ponadto stosuje się nowoczesne rozwiązania dotyczące montowania w okna trzech (zamiast standardowych dwóch) szyb, między którymi występują komory wypełnione gazem zmniejszające ryzyko przenikania ciepła. Dodatkowo stosowane są nowoczesne ramy tytanowe z sześcioma komorami wewnętrznymi oraz wypełnieniem pianką poliuretanową. Stosowane szyby charakteryzują się bardzo niską przepuszczalnością cieplną, a montowane uszczelki na skrzydłach zapewniają maksymalne uszczelnienie i wyciszenie okna.