Wpływ metod budowlanych na przyszłe ogrzanie domu

Ekonomiczne ogrzanie domu, to jeden z priorytetów stawianych przez każdego właściciela. O tym jednak, czy ogrzewanie będzie oszczędne, czy też bardzo kosztowne, należy myśleć już na etapie budowy domu, a przede wszystkim na etapie rozważania wyboru różnorodnych metod i technik budowania, a także wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Pamiętać bowiem trzeba, że straty ciepła powstają najczęściej w efekcie zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych oraz łączenia odmiennych technologii, jak na przykład betonu komórkowego i ceramiki. Czasem za straty ciepła odpowiedzialna jest częsta praktyka stosowaną przez nieuczciwe firmy budowlane, które niektóre roboty wykonują niedokładnie, a właśnie staranność i dokładność prac budowlanych ma decydujące znaczenie przy minimalizowaniu strat ciepła. Do częstych błędów na etapie budowy domów należy zaliczyć brak zasady ciągłości izolacji cieplnej (począwszy od izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych). Niewłaściwie ocieplone ściany fundamentowe są jednym z największych mostków termicznych budynku, który ucieka ciepło z budynku. Właściwie zaizolowane fundamenty powinny być pokryte masą bitumiczną-przeciwwilgociową oraz ocieplone styropianem o podwyższonej twardości EP 100. Kolejnymi elementami, które niewłaściwie wykonane mogą powodować straty ciepła, są balkony, lukarny oraz wykusze. Ich docieplenie powinno być wykonane przy zastosowaniu materiałów najwyższej klasy.