Systemy rynnowe zabezpieczą elewację domu

Podczas budowy domu, nie wolno zapomnieć o właściwym wykonaniu odwodnienia dachu. Usunięcie wód opadowych, a także topniejącego śniegu zabezpieczy nie tylko dach przed zniszczeniem, ale również zewnętrzne ściany budynku. W przypadku, gdy system rynnowy będzie nieefektywny, a woda będzie się przelewała przez rynny, może dojść do poważnych zacieków na zewnętrznej elewacji, które nie tylko spowodują zabrudzenia tynku, ale jednocześnie mogą doprowadzić do nasiąkania elewacji wilgocią, a w dłuższym czasie do pojawienia się grzybów i pleśni. Zaciekająca woda może również wnikać w szczeliny tynku, a po jej zmarznięciu w okresie zimowym, może doprowadzić do jego pękania a nawet odpadania dużymi płatami. Aby zapobiec opisanym wyżej skutkom działania wody na elewację, należy odpowiednio wszystkie krawędzie okapu wyposażyć w dokładny system odwodnienia dachu. Średnica rynien powinna odpowiadać powierzchni dachu. Należy również zwrócić szczególną uwagę na ilość rur spustowych, którymi woda będzie spływać z dachu na ziemię. Zbyt mało rur spustowych może spowodować, że w czasie dużego natężenia opadów może doprowadzić do przelewania się wody. Kolejną zasadą jest odprowadzenie wody opadowej jak najdalej budynku, by chronić ściany fundamentowe przed wilgocią.