Rozwój budownictwa w XXI wieku – budownictwo pasywne

Budownictwo pasywne – energooszczędne nie jest jeszcze bardzo znane w Polsce. Na świecie jest wiele krajów, w których produkuje się materiały izolacyjne i wykorzystuje się je w budownictwie pasywnym. Należą do nich: Norwegia, Niemcy, Estonia, Węgry, Nowa Zelandia czy Chiny. Budownictwo pasywne polega na budowie domów, które mają bardzo dobrą izolację. W takich budynkach standardowe ogrzewanie zamienia się na odpowiednie materiały izolacyjne i w ten sposób oszczędza energię. W domu energooszczędnym zapotrzebowanie na ciepło wynosi do 70 kWh, natomiast w domu pasywnym jest ono niższe niż 15 kWh. Jednocześnie chroni się środowisko naturalne i zmniejsza koszty eksploatacyjne obiektów. Na świecie liczy się obecnie ponad 45 000 budynków pasywnych.  O tym, że technologia ta staje się coraz bardziej popularna  w wielu krajach świadczy fakt, że i w Polsce zaczyna się produkować komponenty wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Rozpoczęcie i udoskonalenie takiej technologii wymagało wielu lat pracy projektantów i wykonawców, produkcji odpowiednich materiałów i elementów izolacyjnych. Dziś coraz więcej wdraża się nowe technologie w życie, organizuje konferencje, które promują tego typu budownictwo. Chodzi nie tylko o budowę domów, ale także obiektów przemysłowych, szpitali, szkół, fabryk.