Polskie przepisy prawne wyjątkowo nieprzyjazne przedsiębiorstwom

Do branż, które bardzo odczuwają skutki złej polityki rządu względem przedsiębiorstw, śmiało można zaliczyć sektor budownictwa. Przepisy podatkowe, prawo finansowe, wysoko oprocentowane kredyty, coraz wyższe koszty osobowe, coraz wyższy ZUS, wzrost podatku na materiały budowlane oraz w ogóle wzrost podatków, przepisy utrudniające pracę – to wszystko sprawia, że wielu mniejszych przedsiębiorców budowlanych nie ma finansów do prowadzenia swoich firm. Prawne regulacje dotyczące wypłat za zrealizowane projekty są wyjątkowo niekorzystne dla wykonawców, po prostu, co przepis, to kolejna porażka. Oczywiście nie dla rządu, ale dla budownictwa. Bardzo okrojony budżet na autostrady, drogi, linie kolejowe, mosty, spowoduje ogromny regres w budownictwie. Firmy nie będą zarabiać, bo nie będą miały projektów do realizacji. Nie będą zatrudniały nowych pracowników, wręcz przeciwnie – coraz większa rzesza pracowników budowlanych zasila szeregi bezrobotnych. Nikt głośno nie mówi, że dla kraju, upadek branży budowlanej jest ogromnym niebezpieczeństwem. A bez nowelizacji aktualnych ustaw, bez nowelizacji przychylnej dla branży, budownictwo zmierza ku upadkowi, tak jak wiele innych branż przemysłu. W imię oszczędności i poprawy budżetu za wszelką cenę, polska gospodarka może już niedługo znaleźć się na krawędzi. Kryzys, spowodowany złym prawem, może pozbawić miejsc pracy ponad 200 tysięcy ludzi. A wtedy…