Oszczędne i wydajne ogrzewanie domu

Podejmując decyzję o rodzaju ogrzewania domu, nie można się kierować wyłącznie jedną jego funkcją. Jego rodzaj jest uzależniony między innymi od występowania ewentualnego zakazu używania opału z dużym natężeniem ubocznych produktów spalania (np. w przypadku wybudowania domu w obszarze szczególnie chronionym z uwagi na szczególne warunki środowiskowe). Kolejną przeszkodą, która ogranicza wybór ogrzewania jest brak sieci gazowej w pobliżu działki budowlanej. Gdy więc właściciel domu chciałby mieć ogrzewanie, które nie wymaga dużych nakładów pracy, a nie może wykonać gazowej instalacji grzewczej, musi zdecydować się na kocioł na paliwa stałe (na przykład eko – groszek), który można ładować wyłącznie raz w tygodniu. Niestety ten rodzaj ogrzewania wymaga też pozbywania się popiołu, co stanowi dodatkowy kłopot dla właściciela domu. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, całkowicie bezobsługowym, nie wymagającym podłączenie do sieci gazowej a jednocześnie bardzo oszczędnym, jest zainwestowanie w pompę ciepła. W przypadku dużej działki, rury instalacji można rozprowadzić poziomo, natomiast w przypadku niewielkiej działki konieczne jest głębokie wiercenie w głąb ziemi. Montaż instalacji wchodzącej w skład systemu grzewczego opartego na pompie ciepła jest bardzo drogi, jednak w dłuższym okresie czasu poniesiony wydatek całkowicie się zwraca, czyniąc ogrzewanie domu bardzo tanim.