Normy i przepisy w budownictwie – prawo budowlane

Budownictwo to inwestycyjny proces, który ściśle łączy się z planowaniem przestrzennym i wymaga znajomości przepisów i norm prawa budowlanego. Nie można budować obiektów bez pozwolenia i bez udziału odpowiednich fachowców lub pracowników administracji publicznej.  Żeby uniknąć katastrof budowlanych utworzone zostało prawo budowlane. Są to przepisy normujące wykorzystanie terenów budowlanych. Dotyczą one także utrzymania, rozbiórki obiektów budowlanych oraz opisuje zasady działania organów publicznych administracyjnych w danej inwestycji. Prawo budowlane nie jest jednoznaczne. W szerszym zakresie dotyczy całego budownictwa, w węższym odnosi się tylko do tekstu ustawy pod takim tytułem. Prawo budowlane tworzy definicję obiektu budowlanego i określa przepisy techniczno-budowlane. Normalizuje kwestię uprawnień budowlanych i rzeczoznawstwa budowlanego oraz określa prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Pozostałe przepisy prawa budowlanego dotyczą: postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, katastrof budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przepisów karnych, przepisów końcowych i przejściowych. Obecnie obowiązuje ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r.