Konstrukcje w budownictwie – teoria i rodzaje

Żaden obiekt budowlany, nie może być postawiony bez odpowiedniej konstrukcji. Wymaga ona znajomości zasad fizyki, ekonomii a także wyboru odpowiednich materiałów do budowy. Początkowo nie zastanawiano się nad tym, jaką konstrukcje powinien mieć obiekt budowlany. Skupiano się na własnym doświadczeniu i obserwacji. Tworzone teorie nie były nigdzie zapisywane. Później zaczęto skupiać się na mechanizmach oddziaływania na siebie różnych elementów budowy. Zasady fizyki stały się bazą w tworzeniu konstrukcji budowlanych. Pojęcie konstrukcji, w której obliczano już oddziaływanie sił na budowlę, zostało wprowadzone w dwudziestym wieku. Obecnie żaden budynek nie może stanąć bez analizy obliczeniowej konstrukcji budowlanych. Pierwszorzędne elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, słupy, kolumny, belkowania, belki wiązary lub więźby dachowe, stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe. Konstrukcje drugorzędne to: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje. Podstawowe układy konstrukcyjne budynków to: budynki z układem nośnym (ścianami), budynki o konstrukcji modułowej, budynki o konstrukcji szkieletowej budynki w układzie ( tworzą go ściany zewnętrzne i słupy wewnątrz obiektu budowlanego).