Kategorie obiektów budowlanych i ich przeznaczenie

W budownictwie istnieje trzydzieści kategorii obiektów budowlanych. Każde z nich ma inne przeznaczenie. Pierwsze rodzaje obiektów budowlanych są to budynki mieszkalne, budynki przeznaczone gospodarce rolnej i inne budynki takie jak domy letniskowe, budynki gospodarcze. Kolejne kategorie dotyczą budownictwa drogowego, obiektów sportu i rekreacji, cmentarzy, budownictwa wodnego. Tu ze względu na przeznaczenie dzieli się obiekty budowlane na: ­obiekty lotniskowe: pasy startowe, drogi kołowania czy płyty lotniskowe, obiekty gospodarki wodnej: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne, obiekty związane z transportem wodnym: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych. Istnieją też budynki kultury, nauki i oświaty, kultu religijnego, służby zdrowia, administracji publicznej: budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw. Pozostałe budynki są przeznaczone do zakwaterowania turystycznego, sportu i rekreacji, handlu i usług gastronomicznych, produkcji i przemysłu, prac biurowych, na konferencje. Oprócz obiektów budowlanych wyróżnia się także zbiorniki przemysłowe, stacje paliw, place składowe, parkingi, sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi, wolno stojące kominy i maszty.