Czy warto ocieplać zewnętrzne ściany domu

Budując dom, nie wolno zapomnieć o odpowiednim dociepleniu jego ścian, stropów i dachu. Im większy nacisk kładziony jest na właściwe docieplenie budynki, tym mniejsze są koszty zużycia energii niezbędnej do ogrzania wszystkich pomieszczeń budynku. Docieplenie ścian i stropów ma na celu zapobieganie przenikaniu przez ściany zimnego powietrza do wewnątrz budynku i jednoczesne zapobieganie stratom ciepła, które przez zbyt cienkie ściany, dach i posadzkę, „ucieka” z ogrzanych pomieszczeń na zewnątrz. Pierwsze docieplenie budynku należy wykonać już na etapie budowy ścian fundamentowych, które należy pokryć specjalną masą bitumiczną mającą na celu zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią, a następnie pokryć grubym styropianem. Podobnie należy ocieplić ściany zewnętrzne budynku. Po ich wybudowaniu należy bezpośrednio do muru przyklejać płyty z grubego styropianu lub płyty z grubej wełny mineralne. Następnie te płyty należy przytwierdzić specjalnymi kołkami i pokryć specjalnym klejem. W kleju należy zatopić siatkę, która wzmocni warstwę styropianu i wełny przed ewentualnym uszkodzeniem. Na tak wykonaną warstwę docieplenia można już nakładać tynk zewnętrzny i ewentualnie go pomalować. Kolejne prace dociepleniowe należy wykonać na dachu. W przypadku dachu spadzistego powinien on być ocieplony wełną mineralną i od wewnątrz pokryty folią paroizolacyjną.