Budownictwo i nauki pokrewne: architektura, urbanistyka, sztuka

Budownictwo jest zaliczane do nauk technicznych. Jest to tworzenie, rzemiosło, kunszt (z greckiego techne). Budownictwo podlega także dziedzinie zwanej inżynieria lądową. Naturalna potrzeba posiadania swojego miejsca do życia i tworzenia domowego ogniska zmusiła ludy pierwotne do opuszczania jaskiń i budowy domów. Mieszkania miały chronić człowieka przed dziką zwierzyna i złymi warunkami pogodowymi. Wymagało to nabycia pewnych umiejętności i techniki. Żadna budowla nie powstała bez projektu, początkowo pozostającym w umyśle, później spisywanym na papier. Nieodłącznym elementem budownictwa jest, więc architektura, sztuka projektowania i wykonywania budynków. Architekci tworzą plan konstrukcji budynków i innych budowli przestrzennych oraz wizję ich wyglądu i przeznaczenia, Wytyczne architektoniczne są podstawą w budownictwie. Architektura określa charakter budynku. Z budownictwem wiąże się też urbanistyka. Jest to nauka zajmująca się planowaniem przestrzennym miast, czyli określaniem terenów pod zabudowę i rozwojem miast poprzez tworzenie coraz to nowych obiektów budowlanych. Budownictwo to także sztuka: kościoły, pałace, bazylik, zabytki znane na całym świecie. Jest to działalność artystyczna. Wiele budowli wyzwala emocje takie jak zachwyt, niedowierzania, podziw, a ich piękno działa na zmysł estetyczny człowieka.