Budownictwo – definicja i jego rodzaje

Budownictwo to dział gospodarki charakteryzujący się wznoszeniem budowli na wodzie i lądzie. Ta dziedzina techniki to tworzenie, wznoszenie budynków z przeznaczeniem ich do użytku społecznego. To także konserwacja budynków i dbanie o ich trwałość w czasie eksploatacji.  Budownictwo jest wynikiem rozwoju człowieka i jego pracy nad tworzeniem z naturalnego środowiska elementów sztucznych – wytworów, jakimi są domy i wszelkie budowle. Główny cel budownictwa to zapewnienie człowiekowi warunków bytowo-mieszkaniowych, zależnie od jego potrzeb. We współczesnym świecie budownictwo osiąga najwyższy stopień rozwoju. Powstają drapacze chmur i udziwnione architektonicznie obiekty. Budownictwo zaspokaja potrzeby indywidualne i zbiorowe. Budownictwo XXI wieku wykorzystuje nie tylko siłę rąk ludzkich, ale także maszyny i urządzenia. Są dwa kryteria podziału rodzajów budownictwa. Ze względu na położenie budowli odnośnie powierzchni ziemi dzielimy je na: nadziemne, podziemne i naziemne. Ze względu na ich przeznaczenie na: wodne, mieszkaniowe, ogrodowe, drogowe, użytkowe, sanitarne, komunikacyjne, przemysłowe, sportowe, budownictwo hal, ekologiczne i budownictwo mostów. Istnieje także budownictwo pasywne, które jest nowoczesna formą izolacji budynku, zatrzymaniu ciepła wewnątrz niego, co służy oszczędzaniu energii.